რეგიონი


სამცხე-ჯავახეთი

სამცხე-ჯავახეთის – მხარე სამხრეთ საქართველოში, მოიცავს ისტორიულ–გეოგრაფიული პროვინციების სამცხის, ჯავახეთის და თორის ტერიტორიებს. ახალციხე მისი დედაქალაქია.
რეგიონში გადის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, სამხრეთ კავკასიის ბუნებრივი აირის მილსადენი ყარსი – თბილისი – ბაქო.
სამცხე – ჯავახეთს ესაზღვრება დასავლეთით აჭარის რეგიონი, ჩრდილოეთით გურია და იმერეთი, ჩრდილო – აღმოსავლეთით შიდა ქართლი და ქვემო ქართლი, ხოლო სომხეთი და თურქეთი სამხრეთ – დასავლეთით.

ნაჩვენებია ყველა 9 ელემენტი